Asfalt

Erfarenheter inom asfalt produktion har varit gedigen genom åren som vi har varit verksamma inom processfiltrering.

Detta är en industri där material som samlas i stoftavskiljare har ett stort värde och återanvänds i tillverkningsprocessen,  Filtreringsutrustning är en viktig del i processen för att hålla korrekt tryckuppsättning i processen.

Många faktorer kan påverka slutprodukten och filtersystemets prestation i form av temperatur och flöde.  Därmed är det viktigt att ha förståelse för hela processen

 

Materialets karaktär och de yttre elementen kan även i många fall ha stor påverkan på livslängden på stoftavskiljningsutrustning och kanaler.
Med långsiktiga lösningar formade för att motstå dessa krafter kan vi skapa mer tillförlitliga och hållbara lösningar.

Läs mer om de filtersystem som är vanligt förekommande i dessa applikationer

BHF – Bag House Filter 
CCF (A) – Continuous Cleaned Filter